Meubels

Overzicht

Het ligt in de bedoeling om op deze pagina's de komende tijd een overzicht te geven van wat ik de afgelopen jaren ontworpen en bedacht heb

 

Voorlopig toon ik hier een ietwat ongeordende fotogalerij